Ziraat Katılım Bankası, kaynaklarını KOBİ’lerin emrine sunuyor. KOBİ’lerin Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesi adına çalışmalar yaparak projelerine destek veriyor.

Ziraat Katılım Bankası yönetimi, ekonominin belkemiği KOBİ’ler için tüm imkânlarını seferber etti. Bankadan yapılan açıklamada, KOBİ’lerin ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasında büyük önem taşıdığı belirtilerek, “Ar-Ge’den yeni yatırıma kadar KOBİ’lerin her aşamasında yanlarında durmaya gayret ediyoruz” denildi.

PROBLEM ÇÖZÜYORUZ

KOBİ’lerin öncelikli sorununun öz kaynak yetersizliği ve kredi teminindeki güçlüklerden oluşan finansal sorunlar olduğu belirtilen açıklamada, “Yapısal, yönetim, üretim ve yeni teknolojilere uyum sorunları, düşük kapasiteyle çalışma, tedarik ve stoklama, bilgi desteği ve teknik yardım, pazarlama ve rekabet, yeni yatırım yapamama gibi sorunlar da KOBİ’lerin yaşadığı problemlerdir. Bu nedenle KOBİ’lerin bu problemlerinin çözümüne ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması gerekmektedir. Bunun yanında finansal sektörün de KOBİ’leri destekleyecek ürünleri hazır bulundurması önem arz etmektedir” denildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2015- 2018 yıllarını kapsayan ve uygulamaya başladığı KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı ile KOBİ’lerin ihtiyaçlarına duyarlı, niteliği yüksek hizmet ve desteklerle KOBİ’lerin üretim seviyesini, yatırım miktarını ve katma değeri artırması amaçlandığı belirtilen Ziraat Katılım açıklamasında, şöyle devam edildi: “Ziraat Katılım olarak, KOBİ Stratejimiz doğrultusunda, girişimciliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi, KOBİ’lerin yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesi, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi ve girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolay ulaşması adına çalışmalar yaparak müşterimizin projelerine destek veriyoruz. KOBİ’ler bankamızın büyüme stratejisinin başında yer alıyor. Çıkış noktamız olan KOBİ’leri en önemli müşteri portföyü olarak değerlendiriyoruz. Pazarlama faaliyetlerimizi belirlerken önceliklerimizi bu strateji çerçevesinde oluşturduk. Bunun sonucunda da KOBİ müşteri portföyü gelişimimiz hızla devam etmektedir.”


KAYNAK: www.sabah.com.tr

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.