Fortune Türkiye’nin “En Güçlü 50 İş Kadını” sıralaması iş dünyasının hedef odaklı kadın liderlerini bir araya getirdi.

Fortune Türkiye,“En Güçlü 50 İş Kadını” listesinin bu yıl dokuzuncusunu hazırladı. Sıralamayı yaparken, şirketin büyüklüğü ve global ekonomideki önemi, kurumun performansı ve yönü, yöneticinin kariyer çizgisinde nasıl ilerlediği ve sosyal-kültürel kalkınmaya etkisi temel kriterler olarak sıralandı.

Bu kriterlere göre hazırlanan listenin başarılı isimleri, kadın iş gücünün geldiği performansı göstermesi açısından da önemli bir durumdu. 2025’e kadar toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması halinde dünya ekonomisine 12 trilyon dolarlık katkının ortaya çıkacağı öngörülüyor.

Deloitte Türkiye ve CFA Society İstanbul işbirliği ile yapılan “İş Dünyasında Kadın” araştırması, kadın yöneticilerin ve çalışanların öncelikleriyle ilgili beklentilerini göz önüne seriyor. Dünyada erkeklerin işgücüne katılım oranı yaklaşık yüzde 80 iken kadınlarınki yüzde 50; bu oranlar Türkiye için ise sırasıyla yüzde 71,6 ve yüzde 31,5… Kadın elinin, emeğinin değmediği ülkelerde ekonomik kayıp yüzde 30’lara kadar çıkıyor. Yapılması gereken; kadının çok yönlü güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği için siyaset, iş ve toplumsal hayata kadınların aktif katılımını sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi önem kazanıyor.

Bu veriler ve detaylar ışığında hazırlanan “Fortune En Güçlü 50 İş Kadını Listesi”nde bu yıl öne çıkan en önemli detay ise Türkiye’den globale atanan kadın yönetici sayısındaki artış dikkatleri çekiyor. Daha fazla ve ilgi çekici bilgiler için Fortune Türkiye’nin Nisan 2019 sayısına bakabilirsiniz.

KAYNAK: Fortune Turkey

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.