Mükelleflerin 2019 yılı Mayıs ayında yapacakları ödemeler ile ilgili bilgiler yayımlandı.

Bilindiği üzere mükelleflerin beyan ve ödemelerini takip edebilecekleri ve vergi borçlarının zamanlamasını hatırlatmak için Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinde “Vergi Takvimi” aylık ve yıllık olarak açık bir şekilde tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından mükelleflerin iş planlarını aksatmamaları için özenle hazırlanan 2019 Vergi Takviminin Mayıs ayı tablosunu Kobilgi.Net olarak sizler için hazırladık. Buna göre mükelleflerden alınacak olan vergiler ve alınma tarihleri şu şekilde sıralanmıştır;

İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar
01/05/2019 10/05/2019 16-30 Nisan 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin nin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2019 10/05/2019 16-30 Nisan 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/05/2019 15/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/05/2019 15/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2019 15/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2019 15/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/05/2019 15/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/05/2019 15/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2019 15/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2019 17/05/2019 2019 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2019 17/05/2019 2019 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2019 20/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2019 20/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2019 20/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2019 20/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/05/2019 20/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2019 20/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/05/2019 24/05/2019 1-15 Mayıs 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/05/2019 27/05/2019 1-15 Mayıs 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/05/2019 27/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2019 27/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2019 27/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/05/2019 27/05/2019 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi
01/03/2019 31/05/2019 2019 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/03/2019 31/05/2019 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/05/2019 31/05/2019 Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
01/05/2019 31/05/2019 Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması
01/05/2019 31/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/05/2019 31/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/03/2019 31/05/2019 2019 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
01/05/2019 31/05/2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2019 31/05/2019 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart -31 Mayıs Tarihleri Arasında)
01/05/2019 31/05/2019 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
01/04/2019 31/05/2019 2018 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında)
01/05/2019 31/05/2019 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
01/05/2019 31/05/2019 2018 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında)
01/05/2019 31/05/2019 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi
01/05/2019 31/05/2019 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi
01/05/2019 31/05/2019 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi

Yorum Yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.