Yurtdışı İş Gezisi Desteği, oda, borsa ve birlikler tarafından işletmelerin yeni teknik-teknoloji veya sektörel gelişmeleri takip etmeleri ve uluslararası işbirlikleri tesis etmeleri amacıyla düzenlemeyi planladıkları yurtdışı iş gezisi programlarını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne başvurarak gerçekleştirmeleri halinde KOBİ’lerin faydalanacağı destek programıdır.

Destek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanalı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanmaktadır.

KOBİ’ler TOBB koordinasyonunda, oda ve borsalar tarafından düzenlenen KOSGEB destekli Yurt Dışı İş Gezilerine katılım sağlamak için aşağıdaki işlemleri yerine getirmelidir.
1. KOSGEB Veritabanına Kayıt ve İşletme Geliştirme Destek Programı Başvurusu
2. Yurt Dışı İş Gezisine katılmak için geziyi düzenleyen oda veya borsaya başvuru
3. KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden seyahat programına kayıt

1. KOSGEB Veritabanına Kayıt ve İşletme Geliştirme Destek Programı Başvurusu
Programdan yararlanmak isteyen işletmenin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB veri tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.
İşletme ve kurum/kuruluşlar KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde www.kosgeb.gov.tr adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.
İşletmenin program kapsamındaki desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.
Programdan faydalanmak isteyen işletme “İşletme Geliştirme Destek Programı Başvuru Formu”nu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden doldurur ve başvurusunu onaylar.
Uygulama Birimi işletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesine ve aktif/pasif durumuna göre başvuruyu inceler. Uygulama birimi tarafından başvurusu onaylanan işletmenin taahhütnamesini Kobi Bilgi sistemi üzerinden onaylaması gerekir. Taahhütnamenin işletme tarafından onaylanma süresi, uygulama birimi tarafından başvurunun onaylandığı tarihten 30 (otuz) gündür.

2. Yurt Dışı İş Gezisine katılmak için, geziyi düzenleyen oda veya borsaya başvuru
İşletme KOSGEB veritabanına kayıt yaptırdıktan sonra katılmak istediği yurt dışı iş gezisine ilişkin talebini “Yurt Dışı İş Gezisi Programı KOBİ Başvuru Formu ve Taahhütnamesi”ni doldurarak ve imzalayarak oda veya borsaya iletir.
Yurtdışı iş gezisine katılacak işletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olması gerekir.

3. KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden seyahat programına kayıt
Destekten yararlanmak isteyen işletme, ilgili desteğe ilişkin İşletme Geliştirme Programı Uygulama Esasları’nın, Yurt Dışı İş Gezisi Desteği “Destek Unsurları” başlığı altında yer alan koşullara uygun olarak KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvurusunu yapar.
Destekten yararlanmak isteyen işletmenin, iş gezisi programı başlama tarihinden 2 (iki) iş günü öncesine kadar KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapması gerekir.
KOSGEB Uygulama Birimi, başvuruyu mevzuat çerçevesinde değerlendirir.
Başvuru sonucu işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.

İşletmenin Destekten Faydalanmak için Ödeme Talebi
Yurt dışı iş gezisi desteğine ilişkin hizmet alımı ve kesin kabulü işlemleri tamamlandıktan sonra işletme KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden “Ödeme Talep Formu”nu doldurur. Hizmet alımına ilişkin gerçekleşme, fatura ve ödeme tarihlerinin, destek başvurusunun KOSGEB Uygulama Birimi tarafından uygun bulunduğu tarihten sonra olması gerekir.
Destek ödeme talebinin KOSGEB tarafından uygun bulunmasının ardından, ilgili işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.
Destek ödemesine esas belgelerin (Ödeme talep formu ve ekleri), en geç 1 (bir) yıl içerisinde işletme tarafından destek ödeme sürecine uygun olarak iletilmesi gerekir.

Detaylı bilgi için üyesi olduğunuz oda veya borsanız ile iletişim geçebilirsiniz.
Oda-Borsanıza ilişkin iletişim bilgilerine https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/IlBazindaOdaBorsaArama.php

adresinden veya oda-borsanızın kendi web sitesinden ulaşabilirsiniz.


KAYNAK:  www.kobi.org.tr

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.